Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kronika 1947-1967

Czcionka:
 

 

ROK  SZKOLNY  1947/48

         Pracę rozpoczęłam w tut. szkole w roku 1947/48 dnia 1 września.
        Nauka odbywała się w budynku prywatnym poukraińskim w Załużu. Do szkoły uczęszczało z początku trzynaścioro dzieci z Załuża. Warunki pracy na początku ciężkie. Ludzi mało a pracy wiele. Dzieci nie chodziły do szkoły prawie cały rok, z powodu band ukraińskich, które napadały nie tylko w nocy  ale i w dzień. Sprowadziło to w końcu do spalenia wioski. Tut. nauczycielstwo ob. Kulikowscy uciekli do Sanoka. Odbiło się to na dzieciach. Przestraszone dzieci bały się w czasie napadów uczęszczać do szkoy. Trudno było w tym czasie, gdy uczyli ob. Kulikowscy otrzymać wyniki dodatnie swej pracy. Z drugiej strony brak sił roboczych zmuszało niejednokrotnie angażować dzieci do pracy. Biorąc pod uwagę powyższe widzimy, że materiał był ciężki  do pracy.
         Z początkiem października 1947 roku poczynają przyjeżdżać osiedleńcy do gromady Wujskie. Liczba dzieci z każdym dniem poczyna wzrastać. Pomieszczenie dla dzieci za małe.
 Staje się to przyczyną remontu własnego budynku szkolnego. Remont został ukończony 4 lutego 1948 r.
        Dnia 15 lutego rozpoczęłam naukę we własnym budynku szkolnym. Liczba dzieci do dnia 15 lutego wzrosła do 53 uczniów.
        Dziatwa szkolna odegrała sztukę na św. Mikołaja i Jasełka. Pieniądze zostały przeznaczone na zakupienie książek dla uczniów tut. szkoły. Książki będą przeznaczone  do biblioteki uczniowskiej.
        Staraniem tut. Koła Rodzicielskiego urządzono zabawę a dochód przeznaczono na bibliotekę uczniowską.
        Dzień 1 maja święto pracy obchodzono w Załużu w 1948 roku bardzo uroczyście. W uroczystości wzięły udział wszystkie organizacje społeczne na terenie tutejszej gromady. Po uroczystej akademii odbyła się wieczorem zabawa taneczna.
        Dzieci szkolne zostały w dniu 17 czerwca 1948 roku badane przez lekarza Nowosielskiego i przeznaczone na kolonię leczniczą  do Komańczy.
        Dnia 29 maja obchodziła tut. szkoła "Święto Lasu". W dniu tym urządzono wycieczkę do zamku "Sobień".
        Dnia 26 czerwca zakończono rok szkolny. Klasyfikowano 56, nieklasyfikowano 4, promowano 52 uczniów.

 

 

Załuż dnia 26 czerwca 1948
Gużkowska Celina.

 

ROK  SZKOLNY  1948/49

        Dnia 1.IX.1948 r. Inspektorat Szkolny w Sanoku przydzielił do tut. szkoły naucz. Kucabę Edwarda, który objął pracę w tut. szkole. Szkoła posiadała już w tym roku szkolnym 6 klas i pismem Inspektora Szkolnego dnia 1.XII.48. powierzono kierownictwo tut. naucz. Kucabie Edwardowi.
        Ob. Kucaba Edward zorganizował kurs analfabetów, na który uczęszczało 14 analfabetów i kurs dla dorosłych semestr V, VI, i VII na który uczęszczało 17 kursantów. Po zakończeniu nauki ukończyło kurs analfabetów 11 a kurs 7 -mej klasy, zdało egzamin w Zagórzu 8 -miu kursantów. Ponadto ob. Kucaba E. zorganizował w zimie 1948 r. Kółko Amatorskie, które odegrało sztukę p.t. "Mundur Swatem". Dochód w kwocie 2700 zł przeznaczono na zakupienie książek do biblioteki szkolnej. W tut. szkole została założona także biblioteka dla starszych, która cieszy się dużą frekwencją w porze zimowej, co świadczy o wzroście i dążności do oświaty tut. mieszkańców.
        W jesieni tego roku Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło odbudowę wsi Załuż, w której zostało wybudowane 15 budynków murowanych  i oddanych do użytku w lecie 1949 r.
        Dnia 18 listopada 1948 r. wizytowa tut. szkołę podinspektor szkolny Wolwowicz.
        Dnia 15.XII.1948 r. obchodzono uroczyście wielkie święto z okazji połączenia się dwóch partii Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej. Dziatwa szkolna wraz z tut. organizacjami pojechała przybranymi furmankami do Sanoka gdzie wzięła udział w pochodzie.
        Od 15.XII. 48 r. zostało zorganizowane dożywianie dla uczniów tut. szkoły - odpłatność uczniów wynosi 20 zł. miesięcznie.
        Dnia 25 marca 1949 naucz. Kucabowa Celina otrzymała 12-tygodniowy urlop macierzyński.
        Dnia 2 kwietnia 49 r. szkołę tut. wizytował wizytator Nowakowski wraz z insp. szkol. Gunią.

 
Foto
ŚWIĘTO PRACY  1 maja 1949 (podwórze szkolne)

 Od czasu uzyskania urlopu naucz. Kucabowej Celiny nie przydzielono do tut. szkoły żadnej siły zastępczej wobec czego sam prowadziłem 6 klas do końca roku szkolnego. 

        Dnia 28 czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem w kościółku na Wujskiem, po którym odbyły się uroczystości zakończenia tego roku szkolnego w szkole, na który to przyszli przedstawicieli partii i organizacji społecznych. Na uroczystość złożyło się przemówienie kier. szkoły Kucaby E. deklamacje wiersze i inscenizacje dziatwy szkolnej. Klasyfikowano 61 uczniów, nieklasyfikowano 3, promowano 60 uczniów.


 

ROK  SZKOLNY  1949/50

         W tym roku zostało zorganizowanych 7 klas i została przydzielona trzecia siła nauczycielska. Inspektorat szkolny przydzielił 1.X.49. do tut. szkoły kontr. naucz Kindalskiego Edmunda.

 

Widziałem, dnia 18/II 1950
  /podpis nieczytelny/
       podinsp. szkolny

         W jesieni tego roku gmina Sanok-wieś zakupiła na Dolinkach budynek poukraiński, z którego projektowano wybudować budynek gospodarczy dla tut. szkoły. Budynek rozebrano a drzewo przewieziono na plac szkolny. Ponieważ Gmina Sanok-Wieś nie posiadała funduszów nie można było rozpocząć zaprojektowanej budowy domu gospodarczego. Z pomocą przyszła gromada Załuż, która przejęta głęboką troską o stan szkoły postanowiła rozpocząć budowę drogą szarwarkową. Ponieważ Załuż liczy mało gospodarzy bo większość to pracownicy państwowi rozpoczęte dzieło stanęło. Mimo usilnych zabiegów ze strony sołtysa ob. Gankiewicza, który włożył duży wkład pracy w celu używotnienia tej szkoły budynek wykończył sam kierownik szkoły.
        W listopadzie 1949 r. kier. szkoły przy pomocy dziatwy szkolnej wyciął żywopłot wzdłuż szosy który nie pielęgnowany przez 10 lat wyrósł do 5 m. wysokości i przysłonił caą szkołę. Na wiosnę przycięto młode pędy tak, że ogrodzenie przybrało estetyczny wygląd.
        Ferie wielkanocne trwały od 1/IV do 12/IV w których to młodzież skorzystała z przeprowadzonych rekolekcji przez ks. Kolankę i przystąpiła do komunii św.
        Koniec roku szkolnego 1949/50 nastąpił w dniu 23 czerwca. Rano 23 czerwca odprawione zostało nabożeństwo, na które młodzież szkolna dobrowolnie poszła, następnie przemówienie kier. szkoły Kucaby Edwarda, prezesa Z.S.Chł. ob Zielińskiego, sekr. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ob. Sołtysika, wiersze, deklamacje oraz tańce młodzieży na podwórzu szkolnym. Na zakończenie uroczystości zostały rozdane nagrody w postaci książek pilnym uczniom, które rozdzielił Komitet Rodzicielski.
        Klasyfikowano 68 uczniów, promowano 64, niepromowano 4,  nieklasyfikowano 1.
        W miesiącu lipcu była w tut. szkole kolonia harcerzy z Przemyśla.

 

ROK  SZKOLNY  1950/51

         Dnia 1 września o godz. 9tej porankiem w tut. szkole rozpoczęto nowy  rok szkolny.
        Inspektorat Szkolny w tym roku został przemianowany na Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty a inspektor szkolny na kierownika Wydziału Oświaty. W tym roku szkolnym dnia 1.IX. kierownik Wydziału Oświaty przeniósł dotychczasowego nauczyciela w tut. szkole ob. Nindlarskiego Edmunda do Siemuszowej a na jego miejsce przydzielił nauczycielkę z Niebieszczan ob. Żmudę Bronisławę, która zgłosiła się do pracy 1.IX.1950 r.
        Dnia 2 września wizytował tut. szkołę wizytator ob. Nowakowski, kierownik Wydziału Oświaty ob. Gunia i sekr. PPRN ob. Cymbała, którzy stwierdzili konieczność utworzenia trzeciej sali, ukończenia budynku gospodarczego, oraz uzupełnienie sprzętu szkolnego.
        Dnia 31.I.1951 r. rozdano świadectwa za I półrocze. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:

klasa

ilość ucz.

bd.

db.

dst

ndst.

I

9

-

-

-

1

II

10

17

16

24

3

III

13

29

37

24

1

IV

12

26

23

35

5

V

8

21

32

28

7

VI

12

22

45

42

12

VII

4

7

25

16

4

        W dniu 23.II.1951 przyjechała do tut. szkoły komisja społeczna w sprawie akcji letniej. Po oglądnięciu budynku i obejścia szkolnego stwierdzono, że brak odpowiednich ustępów i wody do picia. Z tego względu punkt ten zdyskwalifikowano, jako nie nadający się na prowadzenie akcji letniej. Ingerencja kier. szkoły ob. Kucaby E. w Powiatowej Radzie Narodowej w sprawie zbudowania ustępów i studni nie odniosła skutku z powodu obcięcia limitów na ten cel. Komitet Rodzicielski, który winien tymi sprawami się interesować, niestety znajduje się w stanie drzemki i nie dba by naprawić tak palące sprawy szkoły.
        W dniu 23.II.51 obchodzono uroczyście 33 rocznicę powstania Armii Radzieckiej. Urządzono akademię na którą złożyło się przemówienie kierownika szkoły, deklamacje młodzieży oraz tańce i śpiewy.

 

 

 

ROK  SZKOLNY  1954/55

        Z powodu przerwania notatek w kronice szkolnej od dnia 23.III.51 do dnia 1.IX.1954 r. przez ob. Kucabę Edwarda kier. szkoły postaram się ten okres krótko scharakteryzować. Czynię to na podstawie wiadomości usłyszanych. W roku 1951/52 w szkole tutejszej uczyło trzy siły nauczycielskie. Kier. szk. Kucaba E., Kucaba Celina i Żmuda Bronisława. Po trzech latach nauki w tut. szkole ob. Żmuda Br. na własne żądanie została zwolniona z obowiązków nauczycielki w r. 1953. Wkrótce została zatrudniona w kopalnictwie naftowym i z pracy tej jest zadowolona. Na miejsce jej została nakazem pracy przydzielona Podsobińska K., która swoją pracę nauczycielską zapoczątkowała w tut. szkole w roku 1953/54.

 Rok szkolny 1953/54 rozpoczęto normalnie bez zmian w gronie naucz.
        Przy końcu tego roku szkolnego w sierpniu 1954 r. ob. Kucabowie na własne żądanie zostali przeniesieni z pow. sanockiego do szk. podst. w Przemyślu na równorzędne stanowisko. Wobec tego Wydział Oświaty zmuszony był przydzielić na ich miejsce dwie nowe siły nauczycielskie, którymi są ob. Maślak Stefania i Piegdoń Stanisława - kier. szkoły.

 

Foto  

 

Stanisława Gankiewicz (nazwisko panieńskie Piegdoń)

Nauka w tym roku szkolnym rozpoczęła się normalnie. 1.IX. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Szkoła tut. liczy w obecnym roku szkolnym 56 uczniów. Liczba ta jednak nie jest stała, ponieważ różne okoliczności zmuszają tut. ludność do przenoszenia się w inne okolice. Poziom organizacyjny szkoły w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy. Najwyższą klasą jest kl. VI a to dlatego, że brak jest dzieci by można było zorganizować kl. VII.Budynek szkolny jest stary i dość zniszczony, wymaga remontu  i obielenia z zewnątrz by nabrał wyglądu estetycznego. W szkole jest tylko 2 sale klasowe co przy trzech siłach nauczycielskich sprawia, że nauka trwa do późnych godzin popołudniowych. Wyposażenie wew. budynku jest niedostateczne i wymaga funduszów i opieki ze strony Komitetu Rodzicielskiego i Wydziału Oświaty, aby zaopatrzyć je w rzeczy pierwszej potrzeby, które utrudniają pracę wychowawczą szkoły. Dnia 16.X.54. stan tutejszej szkoły zwizytował Kier. Wydziału Oświaty ob. Gunia Franciszek i ob. Kamecka Helena były zastępca Kier. Wydz. Oświaty.

        W roku szkolnym 1954/55 na stanowisko zastępcy Kier. Wydziału Oświaty został powołany ob. Koniczny J. Dnia 27.X do szkoły tut. przyjechał korespondent Nowin Rzeszowskich, gdzie przy współudziale grona nauczycielskiego, przedstawicieli spółdzielni produkcyjnej i sekr. Podstawowej Organizacji Partyjnej. odbyła się wspólna narada. W związku z podziałem administracyjnym kraju  w Załużu zostało utworzone Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, którego siedziba mieści się        w budynku u p. Szczepańskiej. Do tut. Prez. należą grom. Załuż i Wujskie. Przewodniczącym Prez. został wybrany ob. Pietrzak Józef, zastępcą Gankiewicz Józef, sekr. Sołtysik Aurelia. Otwarcie Prezydium nastąpiło 6.I.1955 roku.
        W dniu 10.I.1955 odbyła się w tut. szkole uroczystość noworoczna. Występy artystyczne uczniów, a także choinka wpłynęły na duże zainteresowanie i dobrą frekwencję rodziców i dzieci. Wiele radości dla dzieci sprawił "Dziadek Mróz", który rozdawał dzieciom noworoczne upominki zakupione z funduszów zabawowych Komitetu Rodzicielskiego.
        W styczniu 1955 r. zmarł stróż szkolny Bendkowski Józef, który funkcję swoją pełnił od 7 miu lat. Na jego pogrzeb wysłano delegację szkolną dzieci z wieńcem. Po nim funkcję stróża pełni jego żona Bendkowska Maria.
        Wiele radosnych przeżyć dla dzieci dało kółko muzyczne założone przez nauczycielkę p. Maślak Stefanię. Szkoła nasza otrzymała z Wydziału Oświaty 7 sztuk skrzypiec, oprócz tego dzieci które miały skrzypce w domu także przynosiły do szkoły i tu uczyły się grać. Pierwszy występ kółka muzycznego odbył się 1 Maja na akademii w świetlicy w Wujskiem.

        Wielką uroczystością szkolną była wystawa rysunków związanych z czytaniem książek na IVkonkurs czytelniczy. Dzieci bardzo cieszyły się i dumne były, że ich rysunki były rozwieszone i oglądane przez wszystkich.
        W tym roku szkoła tut. została wezwana przez szkołę w Tyrawie Wołoskiej do współzawodnictwa w gotowości szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Kierownik szkoły w porozumieniu z Prez. Gr. Nar. i Kom. Rodz. zaplanowało obielenie szkoły zewnątrz i wewnątrz, wyczyszczenie studni, uporządkowanie piwnicy i strychu i wiele innych prac drobniejszych.

 

 

 

ROK  SZKOLNY  1955/56

        Nowy rok szkolny przyniósł nam zmiany na lepsze. Do szkoły tut. została przydzielona jeszcze jedna siła nauczycielska w osobie ob. Mendelowskiej Janiny z Krosna. Mendelowska J. w 

Foto

od lewej: Janina Seryłło (nazwisko panieńskie Mendelowska)

i Kazimiera Podsobińska

tym roku szkolnym rozpoczyna swoją pracę nauczycielską. Staraniem Wydziału Oświaty została uruchomiona jeszcze jedna izba lekcyjna w budynku Prez. Gr. N. Z tą chwilą w szkole naszej zaczęła się odbywać nauka rozłącznie, co będzie miało wpływ na podniesienie wynikw nauczania. Wydział Oświaty przydzielił do naszej szkoły jeden stół co rozwiązało trudności wynikłe w związku z utworzeniem nowej izby lekcyjnej.

        W roku 1955 przepada 100 rocznica śmierci poety A. Mickiewicza. Rok ten jest Rokiem Mickiewiczowskim. W całym kraju odbywają się liczne akademie, wystawy, oraz zjazdy naukowców i poetów różnych państw świata. Prowadzone dyskusje i narady poświęcone są pamięci naszego wielkiego poety A. Mickiewicza.

        17.XII. odbyło się w Wujskiem zebranie rozliczeniowe spółdzielców, na którym to nasza szkoła dała występ artystyczny. Występ udał się. Najlepiej wypadła orkiestra skrzypaków przy pomocy p. Maślak i ob. Biegdoń Franciszki (sklepowej), która grała na harmonii. Po występie zarząd spółdzielni przyjął dzieci ciastkami i herbatą.
        Wielką radością dla dzieci było urządzenie Choinki Noworocznej przy czynnej współpracy Kom. Rodz. i grona nauczycielskiego. Z dochodu, który liczył ponad 100 zł. zakupiono dzieciom upominki noworoczne.


        Obradujący w dniach lutego XX. Zjazd KPZR przyniósł wielkie zmiany we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i partyjnego państw Demokr. Lud. XX. Zjazd KPZR wykrył i ujawnił przed światem jak bardzo ujemną rolę odegrał tow. Józef Stalin w okresie rządzenia państwem radzieckim i swoim wpływem na państwa demokratyczne. J. Stalin odbiegał od linii partii, nie kierował się kolektywem partyjnym w rządzeniu krajem, ale we wszystkim decydował sam jako jednostka, co nie było zgodne  z założeniami  Partii. Zjazd wykrył, że J. Stalin dzięki swojemu stanowisku dopuszczał się licznych nadużyć nie gardząc śmiercią wielu tysięcy ludzi. XX. Zjazd obalił kult jednostki, wykazał szkody i błędy tego systemu rządzenia. Dzięki tej jawnej krytyce okrzepły i wzmocniły si szeregi Partii, wzrosło zaufanie ludzi bezpartyjnych do Partii.
         Komitet Centralny PZPR, Rada Państwa i Rząd z głębokim bólem zawiadomiły cały naród polski, że w dniu 12.III. o godz. 21.30 w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR towarzysz Bolesław Bierut. Śmierć tow. B. Bieruta to dotkliwa strata dla polskiej klasy robotniczej, której tow. Bierut był niezłomnym bojownikiem i wiernym synem narodu, o którego wolność i lepszą przyszłość walczył od lat młodzieńczych przez całe swe życie. 16.III.56 odbył się pogrzeb tow. B. Bieruta. Dzieci wysłuchały transmisji z pogrzebu przez radio u p. Biegdoń w Wujskiem. Po kilku dniach I Sekretarzem PZPR został obrany Edward Ochab. 23.IV.1956 r. rozpoczęła swe obrady VIII Sesja Sejmu Pol. Rz. Ludowej. VIII Sesja Sejmu miała do zatwierdzenia wiele b. ważnych dekretów wydanych przez Radę Państwa, a także do przedyskutowania wiele projektów.


        Rok szkolny 1955/56 zakończyliśmy wesoło, zabawą dziecinną. Orkiestra była własna Kargol Grzegorz grał na harmonii inni uczniowie na skrzypcach. W tym roku szkolnym kl VII liczyła 8 uczniów i wszyscy z nich ukończyli VII klasę. Połowa uczniów złożyła podania o przyjęcia do szkół średnich. Uczniowie Borys Ryszard i Borowy Mieczysław zdali egzamin z wynikiem bardzo dobrym. Należy też dodać że byli to najlepsi uczniowie naszej szkoły.

 

 ROK  SZKOLNY  1956/57

                  Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w normalnych warunkach. Liczba uczniów naszej szkoły wzrosła w tym roku do liczby 75. Klasy niższe są liczniejsze i jak wykazują spisy roczników liczba dzieci będzie z każdym rokiem wzrastać. Wobec tego należałoby zastanowić się nad utworzeniem możliwości zajęcia izb w budynku prywatnym ob. Gąsiorowskiej, która nawet zgadza się na podobną propozycję. Dnia 21.X.1956. W chwili obecnej odbywają się narady VIII Plenum  K.C. PZPR. Na I Sekretarz K.C PZPR został powołany ob. Wł. Gomułka, który został uwięziony w 1949 na żądanie K.C PZPR, a uwolniony  w 1956 roku. W całym kraju odbyło się wiele zebrań i wieców studentów robotników i chłopów, którzy przyjęli tę wiadomość z całym uznaniem. Wraz z ob. Gomułką z więzienia zostali wypuszczeni i inni towarzysze, którzy w obecnej chwili biorą udział w obradach Plenum. Pierwsze przemówienie tow. Gomułki wysłuchał cały polski naród z wielkim zainteresowaniem. Przez słowa tow. Gomułki przewijała się wielka troska o dalszy postęp i demokratyzację wszystkich dziedzin naszego życia gospodarczego i politycznego.

          Dnia 21.II. wizytował naszą szkołę kierownik Wydziału Oświaty Cała Jan. W tym właśnie miesiącu uczyłyśmy we trójkę ponieważ koleżanka Maślak Stefania była na urlopie chorobowym.
         Rok szkolny 1956/57 zakończył się bez żadnych ważniejszych wydarzeń.
 
 

ROK  SZKOLNY  1957/58

         W roku szkolnym 1957/58 nauka rozpoczęła się normalnie. Do szkoły w tym roku ma uczęszczać 89 uczniów. Funkcję kierownika szkoły pełni od 1 lipca kol. Podsobińska Kazimiera w zastępstwie za kol. Gankiewicz Stanisławę która poszła na urlop od 25.XI.57.
W zastępstwie za kol. Gankiewicz uczy od 1.IX.57 kol. Kałamucka Mieczysława, która mieszka w Zasławiu i każdy dzień dojeżdża pociągiem.
        W szkole naszej trwa ciągły ruch uczniów. Czterech uczniów opuściło naszą szkołę, a pięciu nowych przyjechało. Ruch ludności trwa w gromadzie Wujskie. W ciągu ostatnich wakacji przeprowadzono w tut. szkole remont dachu oraz dano nowe rynny. Zakupiono także 2 kubiki desek na powałę na strychu, która została zniszczona w czasie wojny. Gromada Wujskie stara się o otwarcie szkoły na Wujskim. Planowano, że można będzie przerobić stajnię pospółdzielczą, ale okazało się, że ten budynek  nie nadaje się. Kier. Wydziału Oświaty ob. Cała oświadczył, że jeżeli gromada Wujskie zgodzi się odstąpić świetlicę, zostanie ona wyremontowana i zostanie otwarta szkoła dla klas I-IV.
        W tym roku szkolnym t.j. 1957 w gromadzie Załuż zaszło wiele zmian na lepsze. Przeniesiono i otwarto sklep w nowym budynku gromadzkim, który wybudowano z funduszów gromadzkich, oraz zelektryfikowane zostały zagrody należące do gromady Załuż. W tym roku jesienią w Załużu dzieci chorowały na chorobę zakaźną dyfteryt. Dwoje dzieci w wieku szkolnym zmarło w szpitalu w Krośnie. Rozszerzenie się choroby zostało zahamowane przez szczepienie. W listopadzie panowała na naszym terenieepidemia grypy. Z tego też powodu 8 dni szkoła była zamknięta.

Dnia 2.II. 1958 odbędą się na naszym terenie wybory do Rad Narodowych spośród wybranych zostanie wybrany nowy przewodniczący Prezydium Gr R. Nar. W tym też czasie skończy się kadencja byłego przewodniczącego, którym był ob. Józef Pietrzak z gromady Wujskie. W obecnych wyborach przew. Prezydium został wybrany ob. Józef Gankiewicz.

         Rok szkolny 1957 na 58 przeszedł bez większych zmian. W nowym roku szkolnym nauczycielstwo oczekuje zapowiedzianej zniżki godzin  z 30 na 26.

 
 

ROK  SZKOLNY  1958/59

        Rok szkolny 1958/59 rozpoczął się znacznymi zmianami. Nasza szkoła liczy 95 uczniów. Z tej liczby 30 uczniów ma odejść na Wujskie gdzie ma być otwarta szkoła I, II. III, klasowa. W personelu nauczycielskim zaszły zmiany. Odeszła kol. Podsobińska Kazimiera, która uczyła w tutejszej szkole 5 lat. Kol. Podsobińska uczy obecnie w Łukawicy. Na jej miejsce przyszła do nas kol. Pach Stanisława, która dotychczas uczyła w Hołuczkowie. W/g projektu organizacyjnego jest szkołą o czterech nauczycielach. W związku ze zniżką godzin liczba godzin nadliczbowych zwiększyła się i Inspektorat Oświaty dał na nie kol. Kałmucką Mieczysławę. Dlatego też skorzystaliśmy ze zniżki godzin.
        1.X.1958 została otwarta szkoła w Wujskim klas I. II. i III. dlatego też odeszło z naszej szkoły 30 uczniów. Szkoła mieści się w dawnej sali świetlicy. Otwarcie szkoły w Wujskim w dużym stopniu ulży dzieciom najmniejszym w uczęszczaniu do szkoły w Załużu.  Wroku 1959 ma się rozpocząć budowa nowej szkoły w Wujskim, która mieścić się będzie na środku wsi na przeciw Trzebuniaka Klemensa. Szkoła w Wujskim ma być fundowana z dochodów "Koniczynki" /gry społeczeństwa woj. rzeszowskiego/.
    W tym roku szkolnym we wrześniu zostały przebadane wszystkie dzieci szkolne. Badanie lekarskie wykazało, że kilkoro dzieci najmłodszych ma wadliwą postawę z powodu przeciążenia dzieci pracą fizyczną.
        W miesiącu listopadzie i grudniu odbyło się szczepienie ochronne przeciw chorobie Haine - Medina. Szczepieniu podlegają dzieci od 6 miesięcy do lat 5.

        5.XII. 58 odbyła się w Prezydium sesja poświęcona 1000 leciu powstania Państwa Polskiego. Najważniejszymi pracami komisji obchodu 1000 lecia powołanej jest: budowa szkoły w Wujskim, naprawa dróg oraz ogólne podniesienie kultury życia codziennego obywateli tutejszej gromady.

Foto
od lewej: Stanisława Pach,
Janina Seryłło, Stefania Maślak
 
Po feriach zimowych rozpoczęliśmy naukę z pewnymi zmianami, ponieważ od 2. I. 59 na urlop macierzyński odeszła Seryłło Janina /panieńskie nazwisko Mendelowska/.
         W pierwszych dniach lutego odbyła się wizytacja naszej szkoły. Wizytował ob. Józef Kwiatkowski.
         Dnia 9.IV. do tut. szkoły zjechali się kol. kol. nauczyciele należący do ogniska Zagórz. W czasie konferencji rejonowej przeprowadzono lekcję pokazową z historii w klasie V. Tematem lekcji była "Bitwa pod Grunwaldem". Lekcję prowadziła Gankiewicz Stanisława. 1 maja w Domu Ludowym w Załużu odbyła się uroczysta akademia ku czci Święta Pracy. Na akademię złożyły się: referat, inscenizacje, pieśni i tańce.
         W dniu 1.VI. urządziliśmy wycieczkę wszystkich dzieci na Słonne. Wycieczka udała się. Najwięcej zadowolenia dało dzieciom samodzielne gotowanie posiłku i zabawy przy harmonii.
         Rok szkolny zakończyliśmy 20 czerwca. Na 62 uczniów czworo niepromowano. Klasę VII ukończyło w tym roku 7 dzieci z czego troje zdało egzaminy do Szk. Ogólnokształcącej w Sanoku i Białobrzegach. Byli to uczniowie Józef Michniak, Danuta Żywczak, Krystyna Cecuła. Reszta dzieci  ma zostać w domu i pomagać rodzicom w gospodarstwie. Poziom organizacyjny naszej szkoły na przyszły rok zostanie obniżony do trzech sił, a czwarta siła będzie na godzinach nadliczbowych. Z naszej szkoły została przeniesiona do Turzańska kol. Kałmucka Mieczysława z Zasławia, która w tut. szkole przepracowała jeden rok. Zaś koleżanka Stefania Maślak otrzymała w czerwcu dwumiesięczny urlop dla poratowania zdrowia.
         1 lipca przyjechała do Załuża kolonia młodszych dzieci t.j. zuchy. Mieszkają w klasach, a starsze pod namiotami. Kolonia liczy 300 dzieci i wszystko odbywa się na otwartym polu. W tym roku lipiec jest szczególnie pogodny i upalny, dlatego też czas dzieciom sprzyja.
         W dniu 22 lipca w 15 rocznicę Polski Ludowej odbyła się uroczysta akademia w Domu Ludowym w Załużu. Na akademię złożyło się trzy referaty opracowane przez prze. P.Gr.R.Nar. w Załużu, kier. szkoły i komendanta hufca harcerskiego. Część artystyczną dali harcerze. Na akademii wręczono dyplomy przodującym chłopom, ze wsi Załuż ob. K. Tomusiakowi i z Wujskiego ob. Wł. Michniakowi. Później odbył się przemarsz hufca harcerskiego przez wieś. W czasie pobytu kolonii ożywiło się we wsi życie. Harcerze wieczorami organizowali ogniska, śpiewali piosenki i zapraszali na nie społeczeństwo.
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK  SZKOLNY  1959/60

        Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w warunkach normalnych. Poziom organizacyjny naszej szkoły został obniżony ze względu na małą liczbę dzieci /65 dzieci/. Uczymy we troje. Czwarta siła, którą Inspektor Oświaty dał na godziny nadliczbowe, odeszła na urlop chorobowy /Stefania Maślak/. Na jeden miesiąc przyłączono do naszej szkoły dzieci z Wujskiego ponieważ tam przeprowadzano remont budynku w którym znajduje się izba lekcyjna. W tym czasie w zastępstwie kol. Fedak Zofii która była na urlopie uczyła Maria Rettinger. Polepsza się wyposażenie naszej szkoły - zakupiliśmy trochę sprzętu i pomocy naukowych.  W grudniu 1959 zostało zlikwidowane w Załużu P.Gr.R.N. i Załuż z Wujskiem zostało przyłączone do Olchowiec. Siedziba prezydium mieści się chwilowo w Olchowcach, a później ma być przeniesiona do Sanoka. Przewodniczącym Prezydium został wybrany były przew. Prezydium Gr.R.N w Załużu ob. Gankiewicz Józef.

          Z polecenia Inspektora Oświaty szkoła objęła 3 sale w budynku ob. Gąsiorowskiej, w których mieściło się Prezydium Gr. Rady Narodowej. Wobec tego nastąpi poprawa w rozmieszczeniu sal szkolnych i będzie można z jednej sali zrobić kancelarię, z drugiej zastępczą salę gimnastyczną.
         W miesiącu marcu wróciła do pracy kol. Maślak Stefania i znów uczymy tylko obowiązującą liczbę godzin.
         W kwietniu 1960 zaszły zmiany w Inspektoracie Oświaty. Inspektor Cała Jan odszedł na dyrektor Szkoły Podstawowej nr....w Sanoku, a na jego miejsce przyszedł nowy inspektor z Dębicy ob Bąk Ignacy.
         Rok szkolny zakończyliśmy w zmienionych warunkach. Na 65 uczniów do klasy następnej niepromowano 8 uczniów, w tym dwóch nieklasyfikowano, którzy nie uczęszczali do szkoły z powodu choroby.
         W miesiącu lipcu przyjechała do Załuża kolonia z Dębicy. Jeden obóz rozbito naprzeciw szkoły za rzeką, a drugi na Długoszówce. Koloniści urządzali ogniska i występy art. na które zapraszali miejscową ludność. W czasie trwania kolonii do harcerzy garnęły się tutejsze dzieci, ponieważ oni mieli własną orkiestrę i co wieczór urządzali ogniska i potańcówki. Punktem kulminacyjnym uroczystości w czasie wakacji była 16 rocznica powstania Polski Ludowej i 550 rocznica bitwy pod Grunwaldem.
         Lato 1960 było bardzo słotne, a przy końcu lipca wody w rzekach wezbrały i zalały wielkie obszary pól. Zniszczone zostały wszystkie uprawy na tych terenach i zabudowania. Straty sięgały milionów zotych.
Foto
Stanisława Pach
z uczniami przed szkołą
 
 
 

ROK  SZKOLNY  1960/61

        Pracę szkolną rozpoczęliśmy w/g planu o 3 nauczycielach, a jedna siła na godzinach nadliczbowych. Skład nauczycieli nie zmienił się. Wzrasta  w tym roku liczba dzieci z 65 do 76 uczniów. Oddziały łączone. Najwięcej kłopotów przysparza połączenie klasy IV i V ponieważ łączna liczba uczniów wynosi 34, inne klasy są mniej liczne.
        W szkole w Wujskiem nastąpiła zmiana. Odeszła stamtąd kol. Fedak Zofia, a na jej miejsce przyszła kol. Rettinger Maria. Zmiana nastąpiła na własne żądanie koleżanek. W inspektoracie też zaszły zmiany, odszedł do szkolnictwa podstawowego inspektor Konieczny, a na jego miejsce została zatrudniona ob. Bełtowska. W ciągu pierwszych dni nauki odszedł z naszej szkoły jeden uczeń, który ciągle zmieniał miejsce zamieszkania.
        13.XII.60 była w naszej szkole wizytacja. Wizytacja trwała 2 dni. Szkoła nasza podlega pod insp. Bełtowską. Inspektorka Bełtowska jest bardzo dokładna i rzeczowa, przy tym jest bardzo koleżeńska. W okresie świątecznym szkoła nasza urządziła choinkę dla dzieci. Uroczystość ta odbyła się w Domu Ludowym. Po występie artystycznym i wspólnym podwieczorku odbyła się zabawa dla dzieci szkolnych. Zabawa trwała do godz. 20oo. Orkiestra była dobra i dzieci bardzo były zadowolone. W zorganizowaniu tej zabawy dopomógł komitet rodzicielski. W połowie kwietnia 1961 r. szkoła nasza urządziła wycieczkę do Chorzowa i Krakowa. Wycieczka odbyła się autobusem z fabryki sanockiej. Koszt wycieczki na jednego uczestnika wyniósł 70 zł. Wycieczka udała się. Dzieci wróciły z niej zadowolone. W wycieczce wzięły udział także trzy matki.

         16.IV.1961 roku w Polsce odbyły się wybory posłów do Sejmu i radnych do wszystkich szczebli Rad. Głosowanie wyborców Załuża i Wujskiego odbyło się w szkole. Głosowanie przebiegało sprawnie i mało było osób, które by nie wzięły w nim udziału. Spośród radnych z naszego terenu wybrano przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, którym już drugą kadencję został ob. Gankiewicz J. Czołowe stanowiska w Radzie Państwa, Rządzie i Sejmie pozostały także bez zmian.
         Dla uczczenia 1000 lecia Państwa Polskiego odbyła się w naszej szkole spartakiada, w której wzięli udział uczniowie od piątej do siódmej klasy.

Foto

Jamina Seryłło z uczennicami na podwórzu

szkolnym (w głębi Wujskie)

 W szkole naszej pracowały w tym roku organizacje uczniowskie PCK SKO i Samorząd Szkolny. Bardzo dobrze pracował samorząd klasy II i III. Samorząd ten zajął się wypożyczaniem książek wśród uczniów tej klasy, a także zbierał pieniądze na Społeczny Fundusz Budowy Szkoły i za zniszczenie książek. Uczniowie ci pomagali także w nauce słabszym kolegom.
         Przy końcu roku szkolnego nauczycielka prac ręcz. i rys. urządziła wystawę, którą oglądali uczniowie i rodzice. Na wystawie pokazano samodzielnie uszyte spódnice, bluzki, fartuszki i worki na chleb. Chłopcy zaś pokazali wieszaki, wycieraczki, pogrzebacze i inne. W ciągu roku przybyło do naszej szkoły dwóch uczniów do klasy VI. Tak, że przy końcu roku szkolnego szkoła nasza liczy 77 uczniów. Na liczbę tą 11 uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy z tego jeden nieklasyfikowany. Trzech uczniów dostało poprawkę z języka polskiego. 
         W przyszłym roku szkolnym szkoła nasza liczyć będzie około 84 uczniów, i winien ulec zmianie projekt organizacyjny.

Foto

Od lewej: Waleria Trybała, Ludwika Marcisz, Barbara Wójcik,  Janina Seryłło,Maria Kuśnierz, 
Józefa Żywczak, Teresa Szczerkowska

 

ROK  SZKOLNY  1961/62

 

         Stan materialny naszej szkoły ulega ciągłej zmianie. W tym roku w czasie wakacji został pomalowany dach, który ochroni blachę przed dalszym rdzewieniem. Wystawiono także dwa piece kaflowe w kuchni i kancelarii. Otynkowano i naprawiono kominy.Poziom organizacyjny naszej szkoły o 3 nauczycieli na szkołę o 4 nauczycielach i 21 godzinach nadliczbowych. Od 1.IX. została zatrudniona w naszej szkole kol. Krystyna Wójtowicz nauczycielka po ukończeniu Studium Nauczycielskim w Rzeszowie. Ze względu na trudności mieszkaniowe nauczycielka Wójtowicz dojeżdża do pracy ze Sanoka gdzie ma rodzinę. Szkoła nasza w tym roku liczy 86 uczniów. W tym roku uruchomiona została w Sanoku szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo i szkoła nasza wytypowała tam jedną uczennicę.

 

 

ROK  SZKOLNY  1962/63

 

          Pracę w szkole rozpoczęłyśmy normalnie w niezmienionym składzie. Szkoła nasza liczy w tym roku 92 uczniów Liczba dzieci w naszej szkole nie jest nigdy stała, dlatego że na naszym terenie jest ciągły ruch ludności. Jedne rodziny przyjeżdżają, drugie odjeżdżają. 

Foto

Zima w 1963 roku dała się ludziom we znaki. Śniegi były duże i mrozy dochodzące miejscami do -35o. Z tego też powodu przerwano naukę w szkole, ponieważ nie można było uzyskać temperatury potrzebnej do normalnej nauki. Przerwa w nauce, w naszej szkole trwała 15 dni. Na skutek zimna słaba była frekwencja dzieci w szkole w mroźniejsze dni. Przerwy w nauce wpłyną na opóźnienie realizacji programów nauczania. Sroga zima pociągnęła za sobą wiele ofiar w ludziach. Ofiarą ciężkiej zimy padła nasza koleżanka Maślak Stefania, która uczyła w tut. szkole od 1954 r. Kol. Maślak wraz z matką zatruły się czadem węglowym. Tragiczna śmierć nastąpiła 25 stycznia 1963r. Na miejsce kol. Maślak Stefanii została zatrudniona w tut. szkole kol. Sankowska Helena z domu Cecuła, była uczennica tut. szkoły
         Po mroźnej zimie pojawiły się wypadki zachorowań na tyfus brzuszny. Wypadki zachorowań zanotowano w niektórych miejscowościach woj. rzeszowskiego a także w Sanoku i Brzozowie. Ze względu na groźbę rozprzestrzenienia się choroby odbyły się masowe szczepienia ochronne, któremu poddała się także nasza szkoła.
         Od dnia 1 maja poszła na urlop macierzyński kol. Wójtowicz Krystyna, dlatego też zwiększyła się liczba godzin nauczania.
         W tym roku uroczyście obchodziliśmy Święto Kobiet i 1 Maja. W związku z tymi uroczystościami odbyły się uroczyste akademie. Międzynarodowy Dzień Dziecka uczciliśmy wycieczką, która odbyła się w niedzielę do pięknego zakątka w Wujskiem. Wycieczka udała si i dzieci powróciły z niej zadowolone, bo tylko niektóre widziały olbrzymi kamień znajdujący się w lesie w Wujskiem. 
         W związku z reformą szkolną i zmianą programów nauczania już w roku szk. 1963/64 klasa piąta otrzyma nowe podręczniki. 

 

 

ROK  SZKOLNY  1963/64

         Nowy rok szkolny rozpoczęto 3. IX. 1964r. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w tutejszej szkole obecny był przedstawiciel K.P. PZPR w Sanoku, oraz przejeżdżający tą trasą Kurator Okręgu Szkolnego  w Rzeszowie i inspektor szkolny.
        W tutejszej szkole zaszły pewne zmiany w gronie nauczycielskim. Była kier. szkoły Gankiewicz Stanisława na własne żądanie zwolniła się z pełnienia obowiązków kier. szkoły. Funkcję tę powierzono pismem Wydz. Ośw. w Sanoku nauczycielce tutejszej szkoły Seryłło Janinie. Pracę rozpoczęłyśmy w liczbie 4 osób, gdyż kol. Gankiewicz St. została przydzielona na zastępstwo do Szk. Podstawowej w Wujskiem, na miejsce tamtejszej nauczycielki /Marii Rettinger/, która poszła na urlop macierzyński.
        Szkoła liczyła w tym roku 86 uczniów. Ze względu na dużą ilość dzieci w klasie VI i VII klasy te uczyły się oddzielnie, natomiast kl. II+III, oraz IV+V uczyły się łącznie. W klasie V obowiązywał w tym roku szkolnym nowy program szkoły 8-klasowej. W związku z tym kl. V otrzymała nowe podręczniki.

 

        Wśród uczniów tutejszej szkoły w dniu 21.XI.64r. miał śmiertelny wypadek. Uczeń kl. V Zieliński Lesław, bawiąc się koło domu, uczepił się przejeżdżającego szosą samochodu, następnie zeskakując zaczepił nogą o stopnie samochodu. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Wszyscy uczniowie i nauczyciele tutejszej szkoły wzięli udzia w pogrzebie.
Na pierwszej konferencji kier. szkół przedstawiono nowego inspektora szkolnego ob. Saramę Mieczysława.

Foto

Od lewej: Janina Seryłło, Stefania Maślak,
  Stanisława Pach
 (widok od strony wsi Załuż w stronę stacji PKP. 
 Po lewej wierzby przy drodze do Łukawicy)

  Uczniowie tut. szkoły bardzo uroczyście przygotowywali się w tym roku do choinki noworocznej. Urządzono przedstawienie, przyjęcie dla uczniów, a później ciekawą zabawę szkolną.

         Uczniowie dla uczczenia XX-lecia Polski Ludowej podjęli szereg cennych zobowiązań. Wartość zobowiązań nauczycieli i uczniów wyniosła 2380 zł.
         Przez okres roku szkolnego bardzo systematycznie odwiedzało nas kino objazdowe. Również w Załużu w Ośrodku Szkoleniowym Prac. PGR /dawny dwór/ uruchomiono stałe kino "Sobień", z którego mogą korzystać mieszkańcy. Otwarto również klubo - kawiarnię.
         Tutejsza szkoła w tym roku szkolnym otrzymała pismo KOSz. w Rzeszowie, że tutejsza szkoła będzie szkołą 8-klasową. W związku z tym aby przygotować odpowiednie pomieszczenie na kl. ósmą wydzierżawiono dla szkoły cały budynek ob. Gąsiorowskiej, a lokatorce 1/2 części tego budynku dano wypowiedzenie na opuszczenie budynku do końca roku 1964. Równocześnie kier. szkoły poczyniła pierwsze starania o zelektryfikowanie tutejszej szkoły. Elektryfikacja szkoły ma się rozpocząć we wrześniu 1964r.
         W czerwcu 1964 odbył się IV Zjazd PZPR na którym omawiano wszystkie aktualne potrzeby i wydarzenia naszego kraju. IV Zjazd Partii głośnym echem odbił się w szkołach. Na lekcjach i godzinach wychowawczych omawiano zagadnienia Zjazdu, interesowano się prasą i radiem. W parę dni po IV Zjeździe Partii zmarł Przew. Rady Państwa - Aleksander Zawadzki. Cały kraj okrył się głęboką żałobą. Na miejsce zmarłego obrany został Edward Ochab.
         Przy końcu maja 3 koleżanki /Krynicka, Sankowska, Jarmułowicz/ poszły na urlopy macierzyńskie. Na zastępstwo przydzielono 1 siłę nauczycielską niekwalifikowaną - Iwaneczko Teresę.
         Bardzo uroczyście obchodziliśmy w tym roku Międzynarodowy Dzień Dziecka. W dniu tym odbyła się wycieczka na szczyt Gór Słonnych, gdzie nastąpiło spotkanie z uczniami ze szkół podst. w Tyrawie Wołoskiej, Wujskiem, Rozpuciu, Hołuczkowie, Paszowej. Uczniowie wszyscy razem palili ognisko przyjaźni, odbyły się zawody sportowe, a następnie oczekiwana przez wszystkich uczniów sprzedaż lodów. Na zakończenie roku szkolnego odbyła się wycieczka do Łańcuta autobusem MKS.
         Zakończenie roku szkolnego odbyło się 25.VI.1964 r. Czterech uczniów nie otrzymało promocji. Uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe.

 

 

ROK  SZKOLNY  1964/65

         Pracę w szkole rozpoczęłyśmy w składzie:

                    Seryłło Janina.
                    Gankiewicz Stanisława.
                    Sankowska Helena.
                    Krynicka Stanisława.
                    Radaczyńska Teresa.

 

 Ta ostatnia była siłą niekwalifikowaną, zatrudnioną kontraktowo w zastępstwie za kol. Jarmułowicz, która była na urlopie macierzyńskim.
        Hasłem do pracy w tym roku było kształtowanie świadomości ideowo - moralnej postawy młodzieży w myśl uchwał XIII Plenum K.C. PZPR, oraz dalsze podnoszenie wyników nauczania i wychowania, oraz podnoszenie sprawności szkół.
        W tym roku miałyśmy wizytację w szkole, którą przeprowadził insp. szkolny ob. Mieczysław Sarama. Liczba uczniów w szkole wynosiła 91.
        Grono nauczycielskie ściśle współpracowało z Komitetem Rodzicielskim, celem podniesienia wyników nauczania i wychowania. Zorganizowano zabawę taneczną, z której dochód przeznaczono na choinkę noworoczną dla uczniów, połączoną z rozdaniem upominków. 
        Zorganizowano uroczystą akademię 1-majową, wystawę książek w Dniach Oświaty Książki i Prasy. 
        W okresie wyborów do Sejmu Rad Narodowych uczniowie bardzo wiele pomagali przy przygotowaniu dekoracji, pełnili dyżury. W szkole mieściła się Obwodowa Komisja Wyborcza. Był to dzień bardzo uroczysty w naszym kraju.
        W tym roku szkolnym doprowadzono prąd elektryczny, co kosztowało wiele starań ze strony kier. szk. Ogólny koszt elektryfikacji wyniósł około 55 tys. złotych. Część pieniędzy otrzymaliśmy z GRN, a resztę z Wydziału Oświaty. W związku z tym otrzymaliśmy do szkoły radio, telewizor, adapter, oraz rzutnik "Profil" z kompletem przeźroczy.
        W tym roku część uczniów kl VII, która do dnia 1 lipca ukończyła 14 lat, przeszła do szkół średnich, a pozostali uczniowie w przyszłym roku uczęszczać będą do klasy ósmej.

Foto

w klasie

 

ROK  SZKOLNY  1965/66

        W tym roku szkolnym obowiązywał u nas plan nauczania o 4 nauczycielach, z łączoną klasą II+III, IV+V. Po raz pierwszy uczniowie rozpoczęli naukę w klasie ósmej. Grono pedagogiczne zostało w związku z tym przeszkolone na powiatowych śródrocznych kursach przedmiotowych. Pracę rozpoczęłyśmy w

                kol. Seryłło,
                kol. Sankowska,
                kol. Krynicka,
                kol. Jarmułowicz,
                kol, Gankiewicz.

        Rok ten przebiegał pod hasłem 1000-lecia Państwa Polskiego. Młodzież i nauczyciele podjęli szereg cennych zobowiązań, przeprowadzono spotkania z radnymi, i oficerami Wojska Polskiego. Rozpoczęcie obchodów zapoczątkował wiec ludności i młodzieży Załuża. Pobrano ziemię z bunkra (koło stacji PKP), gdzie zginęło 16 żołnierzy radzieckich w czasie wojny. Następnie sztafeta przekazała urnę z ziemią na wspólny kopiec w Sanoku. 

Foto

Ponadto młodzież w ramach czynu zasadziła w lesie gromadzkim 1000 drzew na Tysiąclecie.
        W okresie wakacji w tut. szkole zorganizowana była kolonia letnia z ZHP Rzeszów.

 

 

ROK  SZKOLNY  1966/67

 

         Ten rok szkolny, to rok zakończenia reformy szkolnej. Obowiązek szkolny przedłużony został do lat 17. Klasa ósma w naszej szkole liczyła 9 uczniów. W gronie pedagogicznym zaszły pewne zmiany. Przeniosła się kol. Krynicka do Zagórza, a na jej miejsce przybyła kol. Gacek Anna z Jaślisk. Naukę rozpoczęłyśmy w liczbie 5 etatów naucz. na 109 uczniów z klasami łączonymi II+III, IV+V, VII+VIII. Pozostałe klasy były oddzielne. 

Foto

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

W dniach od 14 - 16. XII. 1966 miałyśmy w szkole wizytację z udziałem inspektora szkol. ob. Decowskiego B. W ciągu 3 dni insp. zhospitował10 lekcji, ocenił pracę dydaktyczno - wychowawczą szkoły. Ogólnie praca szkoły została oceniona pozytywnie. Pracę w szkole miałyśmy utrudnioną ze względu na kontynuowanie półwyższych studiów nauczycielskich przez 4 koleżanki: Seryłło, Gacek, Sankowska, Gankiewicz. Korzystały one z urlopów przewidzianych na ten cel oraz ze zniek godzin. W związku z tym odczuwało się ciągły brak nauczycieli. Zastępstwa dezorganizowały pracę  w szkole.

         W roku tym, w szkole, odbyło się również uroczyste spotkanie z oficerem WP z okazji 25-lecia PPR. Dużą atrakcją dla uczniów było powitanie żołnierzy powracających z manewrów jesiennych. Dla uczniów klas VII+VIII zorganizowano wycieczkę do Kombinatu Drzewnego w Rzepedzi, oraz dla całej młodzieży wycieczkę do ruin zamku Sobień. W okresie wakacji w tut szkole przebywała kolonia letnia z Brzozowa.

Foto

klasa I i II (kwiecień 1967, nauczycielka Stanisława Gankiewicz)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny